Repertoar.

Vi arbeidar med eit variert repertoar med stor spennvidde. Det dekkjer alt frå religiøs musikk til drikkeviser. Gamal og ny musikk, shanties, jazz - inspirert, negro spirituals og elles dei tradisjonelle mannskorverka.

 

Mange forbinder mannskor med 17. mai og gamle tradisjonelle sanger. Os Mannskor stiller villig opp 17. mai med nasjonale musikkskattar, men det er likevel berre ein liten del av eit frodig bilde.

Vi er ikkje opptekne av båser når det gjeld musikk. Om den er gamal eller ny, lett eller seriøs, spilar mindre rolle. Det avgjerande er at musikken vert framført best mogleg og fenger publikum.

 

Oppgaver.

Vi tar gjerne engasjement og oppgave kor det enn måtte væra. Gjennom årene har vi hatt ein rad store konsertoppgover i inn og utland.

Et gedigent konsertlokale er imidlertid ikke noko krav; vi syng like gjerne i eit opphaldsrom eller liknande, eller der kor musikkglade menneske i det heile møtast.

Vi kan og gjennomføra ein rekkje oppgave med minikor når det er ynkjeleg.

 

Solistar.

Vi er så heldige å ha en "stall" av solistar innafor eigne rekkjer. Det sikrar at vi kan ta på oss varierte oppgave med variert program. Det kan vera visesang (med glimt i auga), evergreens (med en tåre i augekroken), cabaréar, korverk med solistinnslag eller gjerne operettar og operaperler.

Faste øvingar.

Koret har faste øvingsdagar. Vi øver i auditoriet på Nore Neset Undomsskule.

Øvingstida er kvar tirsdag  kl. 18:45 til 21:00

Made with Adobe Muse

Kontakt oss: brev.til@osmannskor.no

 

Adresse: Postboks 238 , 5202 Os.

Webansvarlig: Thore Lunde thore@osmannskor.no